Avrupa Kıtası Haritası

Dünyanın 7 kıtasından birisi olan Avrupa Kıtası 10 milyon km² kadar bir yüzölçümüne sahiptir.  Nüfusu ise yaklaşık 730 milyon kişidir .Asya ile Avrupa kıtaları birlikte Avrasyayı oluşturmaktadır

Avrupa Haritası sınırları nedir?

Avrupa Kıtası Coğrafi olarak batısında Ural Dağları, Ural Nehri ve doğusunda Hazar Denizi,  Güneyinde Kafkas Dağları, Karadeniz ve Akdeniz denizleri, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile sınırlanmaktadır. Kuzey batısında Atlantik Okyanusu, kuzeyinde ise Arktik Okyanusu yer alır. Avrupa kıtası kendi içinde dört bölgeden oluşur: Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa ve Güney Avrupa olarak 4 ana bölge mevcuttur. Kimi coğrafyacılar tarafından da beşinci bölge olarak olarak Orta Avrupa Bölgesi tanımlanmıştır.

Avrupa Kıtası’nda toplam 64 ülke vardır ve bu ülkelerden 50’si bağımsız, 8’i bağımlı, 6’sı tanınmamış devlettir. Dünya’da 5 ülkenin hem Asya hem Avrupa kıtasında toprakları vardır ve bunlar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya’dır. Avrupa Birliği’nde 28 devlet yer alırken,  Avrupa Kıtası Ülkelerinden 25 devlet ise NATO üyesidir. Avrupa Konseyi’nde ise 47 ülke yer almaktadır.
Avrupa Haritası çeşitleri nelerdir?
Firmamız Tarafından üretilen Avrupa Haritası çeşitleri aşağıdaki gibidir:
Avrupa Ülkeler Haritası
Avrupa Siyasi Haritası
Avrupa Fiziki Haritası
Avrupa Posta Kodları Haritası
Avrupa Uydu Haritası
Avrupa Birliği Haritası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir