Sayısal Harita Verisi

Bilgisayarınızda, bilgi sistemi projelerinizde, GPS, Navigasyon Cihazı, Cep Telefonu, PDA gibi elektronik sistemler içinde kullanacağınız haritaları Pusula Harita Yayıncılık güvencesi ile edinebilirsiniz. Sipariş edebileceğiniz sayısal harita verilerimiz ile ilgili listemiz aşağıdadır. İhtiyacınız olan harita çözümleri için bizlerle iletişime geçiniz.

Veri (data): Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en önemli bileşeni olan veri, coğrafi (grafik –graphic) veri ve coğrafi olmayan (grafik olmayan – non graphic) veri olarak iki sınıfta incelenir. Bir tarafta coğrafi olarak konumu belli olan coğrafi veriler; diğer tarafta da bu coğrafi verilerle ilgili,  çeşitli disiplinlere ait, coğrafi olmayan veriler yer alır, coğrafi bilgi sistemlerinde bu iki ver gurubu birbiri ile ilişkilendirilmiştir, bu yapı sayesinde analizler ve sorgulamalar yapılarak, karar destek mekanizmaları için yeni bilgiler elde edilir. Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler, başka bilgi sistemlerinden alınabileceği gibi, kurulacak olan sistem için yeniden de toplanabilir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri çeşitleri nelerdir?

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde haritaları oluşturan grafik veriler iki ana gurupta incelenir; raster (raster) ve vektör (vector).  Bunlara ek olarak günümüzde üç boyutlu renkli imajları (3D color image) elde edebilmek ve veri depolamak için, bu iki yapının karışımı olan, her birinde RGB bilgisinin saklı olduğu üç boyutlu noktaların (3 dimensional points) kullanıldığı nokta bulutu (point clouds) tekniği de kullanılmaktadır.

Vektörel veri modelleri

Vektörel veri modelinde, grafik verileri oluşturan bilgiler nokta, çizgi ve poligonlar (x,y) koordinat değerleriyle kodlanarak depolanırlar. Noktalar tek bir koordinat çifti (x,y)  ile gösterilirken; çizgi ve alanlar nokta grubu yani birden çok koordinat çiftinden  (x,y) oluşur. Vektör verilerde, verinin konumsal doğruluğu, veri elde etmede kullanılan yöntemin hassasiyeti ile doğru orantılıdır. Vektör veriler depolanmaları, kullanımları ve üzerlerinde işlem yapılabilirlikleri açısından çok kullanışlı yapılardır, ancak, kendi içinde homojen olmayan yapıların gösteriminde, örneğin bitki örtüsü, akarsu vb. zorluklar yaşanmaktadır.

Nokta: Büyük ölçekli haritalarda bir trafik lambası nokta (x,y koordinatları) ile gösterilebilirken, küçük ölçekli bir ülke haritasında kullanılacak veri içinde bir yerleşim aynı şekilde nokta ile gösterilebilir. Koordinat çiftleri literatürde X,Y; Lat-Long ya da Latitude -Longitude olarak karşımıza çıkarlar. Günümüzde daha çok POI ler, yani ilgi noktaları olarak Türkçeleştirebileceğimiz Point of Interest olarak tabir edilen noktalar koordinat çifleri olarak tanımlanır. Bu noktalara Z yükseklik bilgisi de eklenebilir.

Çizgi: Genellikle yol orta çizgisi, nehir, demir yolu gibi birçok noktadan oluşan çizgi göstermelerinde kullanılırlar.

Alan: Parsel, ada, göl, yerleşim alanı gibi kapalı alan olarak gösterilmek istenen verilerin temsilinde kullanılırlar. Yükseklik eğrileri de kapalı alan şeklinde gösterilebilir.

Raster veri modelleri

Raster ya da hücresel veri modeli de diyebileceğimiz veri yapısında, bilgiler piksel diye tabir edilen grid kareleri içinde tutulur. Raster görüntü, birbirine komşu aynı boyutlu hücrelerin kolon ve sütun olarak tabir edilen yatay ve dikey olarak dizilerek, grid düzeninde bir araya gelmesiyle oluşur. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve bazı yükseklik modelleri raster veri modeline göre yapılandırılmıştır.

Pusula Harita Yayıncılık’tan sipariş edebileceğiniz sayısal harita verilerimiz ile ilgili listemiz aşağıdadır. İhtiyacınız olan harita çözümleri için bizlerle iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir